First love

First love

1 april 2020 om 21:09

Wallpaper_Matt10

Sommige gedeeltes in de bijbel zijn best even confronterend. En daar moet je even iets langer over nadenken voordat je de Waarde van deze Woorden ziet. Vandaag wil ik zo’n gedeelte lezen en overdenken.

Matth: 10: 34-39

Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

Wat moet je hier nu mee? Is dit in tegenspraak met dat de Zoon van God de Vredevorst is? De aardigste man, beste vriend, trooster en redder in moeilijke tijden zoals deze? Kan Hij dat zijn en tegelijkertijd zeggen: “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” En hoe zit dat dan met het eren van je vader en je moeder, nota bene één van de tien geboden. En dan staat hier: “Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader…”

Ik heb hier de afgelopen dagen over na zitten denken. En ik kom tot de conclusie dat wat Jezus hier doet is ons een belangrijke spiegel voorhouden. Eigenlijk de spiegel van De Grote Opdracht zoals we die lezen iets verderop in Mattheus 22:36-40

'Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.'

Wat is nu de lijn in beide gedeeltes? Je zou kunnen zeggen dat het in beide gedeeltes gaat om de vraag: waar ligt je eerste liefde? Welke prioriteiten stel je? In het gedeelte wat we het laatst lazen geeft Jezus de opdracht, maar in dat moeilijke stukje uit Mattheus 10 past Jezus deze toe op het scherpst van de snede. Hij was immers gekomen ‘het zwaard te brengen’. Hij gaat even heel diep en laat ons daarmee diep in ons hart kijken.

Vandaag 75 Jaar geleden werd mijn geboortestad Enschede bevrijd omdat er mensen waren die de vrijheid van hun vaderland, of zelfs dat van andere landen een groter belang vonden dan hun eigen leven op aarde. Op dit moment – terwijl van ons allemaal wordt gevraagd om thuis te blijven en afstand te houden – staan zorgmedewerkers nog wel met verhoogd risico aan het bed van zieke mensen. Omdat dat hun roeping is.

Met de bril van deze tijd op, lopen we allemaal het risico om geliefden of ons eigen leven te verliezen. Dat risico lopen we altijd al, maar door het coronavirus worden we er meer bij bepaald. En dan vraagt Jezus ons op een confronterende manier: “Wie is je eerste liefde?”

Positief geformuleerd staat hier: “Laat Mij je eerste liefde zijn. Want dan kun je alle uitdagingen van het leven aan, ook als dat betekent dat je een heleboel dierbare dingen gaat verliezen.” Dat is simpel Nederlands voor ‘je kruis dragen’.

Een misvatting van het christendom is dat als je op een dag christen bent geworden, alle problemen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dat je genezen zult zijn van alle ziekte, en dat geld in overvloed beschikbaar is. De realiteit is anders. Ook christenen dragen moeite en lijden met zich mee. Zelfs Jezus deed dat. Er is geen opstanding zonder lijden. Ja, er gebeuren wonderen waardoor de almacht van God zichtbaar wordt door het lijden heen. Maar uiteindelijk draait het leven maar om deze ene vraag: “Wie is jouw eerste liefde”?

Het is meer dan ooit de tijd om in de praktijk te brengen wat er staat in Mattheüs 6: 19-21

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Luistertip: Om Uwentwil

Deel dit