Drie relevante details in het Kerstverhaal die ik nog niet kende...

Drie relevante details in het Kerstverhaal die ik nog niet kende...

25 december 2020 om 09:41

Ster.png

Ik ben opgegroeid in een heel christelijk gezin. En dus is dit zo ongeveer mijn 46e keer dat ik het Kerstverhaal hoor.

Toch hoorde ik vanmorgen, toen ik een verhaal luisterde in mijn Abide app, zomaar een paar relevante details die ik nog niet eerder had gehoord. En die de relevantie van de komst van Jezus alleen nog maar meer onderstrepen. Ze helpen mij om te begrijpen waarom God Jozef en Maria leidde naar een stal, en waarom de herders het eerste waren die hoorden over de geboorte van Jezus.

Waarom waren de herders degenen die het eerste hoorden over de geboorte van Jezus?

Wat ik altijd als reden hiervan heb gehoord, is dat het bijzondere daarvan is, dat Jezus dus kwam voor de allerarmsten en laagste lagen van de bevolking. Maar er is meer. De herders in de buurt van Bethlehem waren niet zomaar herders. Ze waren in dienst van de tempel (ze hoorden bij de levieten), en hun taak was om te zorgen voor 'perfecte lammeren' die gebruikt konden worden door de priesters in Jeruzalem. Zij waren dus degenen die perfecte lammeren selecteerden, verzorgden en beschermden. Dat zij de eersten zijn die het hoorden, onderstreept dat Jezus het Lam van God is dat kwam om te sterven voor de zonden van de mensen. Geen onbelangrijk detail in het kerstverhaal! En nog net iets rijker dan alleen maar het zoete (en waardevolle) idee dat God omziet naar de armen!

Het linnen waarin Jezus werd gewikkeld was gebruikt...

Ooit geweten dat het linnen waarin Jezus werd gewikkeld (expliciet genoemd door de engel aan de herders) ook een relevant detail was, verwijzend naar het sterven van Jezus als Lam van God? Het zit zo: wie ooit gedacht heeft dat dit linnen een nieuw rolletje was dat even door de herbergier gebracht was als service, zit er naast. Dit linnen was gebruikt linnen. Het waren stukken linnen van het gewaad van een priester dat een lam had geslacht in de offerdienst in de tempel. Dit gewaad moest geheel worden vervangen en mocht door de priester niet weer worden gebruikt. Uit duurzaamheid ging het linnen naar de herders, om lammeren te beschermen en te zorgen dat ze perfect bleven en daarmee geschikt voor de offerdienst. Wat een rijk detail is dat! Nooit geweten, maar het onderstreept weer Gods oog voor detail.

De ster boven de stal verwijst naar een traditie...

Stel je voor: God zelf spreekt een belofte over je leven uit door een Engel, en dan als die belofte in vervulling moet gaan, moet je je kind (de belofte zelf) baren in een stal... zouden Jozef en Maria aan God getwijfeld hebben? Waarom liet God het op deze manier gebeuren! Welnu, ook hier zit weer een hele rijke symboliek, en die heeft alles te maken met de ster boven Bethlehem. Het zit zo:

Wist je dat als er door de herders weer een perfect lam was geselecteerd, er een vuur boven de stal werd aangestoken zodat de priesters in Jeruzalem (niet ver van Bethlehem) wisten dat er weer een perfect lam beschikbaar was? Boven de stal waar Jezus geboren werd ontstak God in de ster een vuur voor de wereld, om te laten zien dat er een perfect Lam was dat de als offer voor de zonden van de mens was gekomen. 

Drie details, ze laten allemaal zien dat het Kerstverhaal zoveel meer is dan een mooi verhaal. Het is God aan het werk, vervulling van profetie met oog voor detail. 

Deel dit